Sposoby wychowywania dzieci – wszystko co musisz wiedzieć

Rodzina jest najważniejszą agendą socjalizacji jednostki. To w niej jako dziecko uczymy się zachowań społecznych. Ponadto spełnia ona funkcję stabilizacyjną w życiu każdego człowieka. Rodzina jest źródłem ciepła, bliskości i oparcia. Małżeństwo, tak jak rodzicielstwo, staje się źródłem odpowiedzialności. Bowiem zarówno jako małżonek jak i rodzic musimy ciągle się przystosowywać, mierzyć z nowymi wyzwaniami. Wychowanie dziecka jest wyzwaniem, procesem, do którego każdy rodzic powinien się przykładać. Pragniemy nauczyć dziecka tego co sami potrafimy, zaszczepić w nim zainteresowania, przekazać wartości i zasady moralne.

Modele rodzicielstwa

W każdej rodzinie dzieci wychowuję się nieco inaczej. Mimo tego możemy sklasyfikować kilka podstawowych modeli wychowania dzieci. Są to: model wolnościowy (tak zwany leseferystyczny), model lepienia z gliny, model wzajemności oraz model konfliktowy. Model leseferystyczny charakteryzuje bardzo liberalne wychowanie dzieci. Rodzice praktycznie nie ingerują w jego decyzje, ale też nadmiernie nie pomagają, co doprowadza do szybszego osiągnięcia samodzielności. Model lepienia z gliny kieruję się odwrotnymi założeniami. Według niego dzieci są gliną, z której rodzice mogą coś 'ulepić'. Polega on na dużej ingerencji w życie dziecka oraz wywierania na nim nacisku. Jest to tradycyjny model wychowania, który można określić jako dosyć surowy. Wciąż jest on jednym z najpowszechniejszych stylów rodzicielstwa. Kolejny wyróżnić możemy model wzajemności. Polega on na współpracy z dzieckiem, wspólnej dyskusji z nim i dochodzenia do polubownych rozwiązań. Zgodnie z nim rodzic traktuje dziecko jako człowieka równego sobie, ale mającego mniej doświadczenia.

Model konfliktowy

Odpowiednio zorganizowany model wzajemności pozwoli rodzicom wychować gotowego do współpracy i nastawionego pokojowo młodego człowieka. Ostatnim typem, który wyróżniamy, gdy chodzi o wychowanie dzieci, jest model konfliktowy. Rodzice wychodzą z założenia, że dziecko na drodze życia będą czekać nieustanne konflikty. Jest to typ rodzicielstwa mocno osadzony w koncepcjach Freuda. Zgodnie z nim rodzice i dzieci mają wobec siebie inne oczekiwania oraz intencje. Wychowawca posiada większą władzę od dziecka i narzuca mu swoją wolę. Mimo tak dokładnie sklasyfikowanych modeli wychowywania dzieci, rodzicielstwo jest sprawą indywidualną. Rodzice często wychowują pociechy zgodnie z własną intuicją, nie korzystając z fachowej pomocy czy wiedzy.

Podsumowanie

Trudno dyskutować nad wyższością, któregoś z modeli. Każdy z nich ma swoich zagorzałych zwolenników oraz przeciwników. Nowocześni rodzice optują za liberalnymi stylami wychowania. Twierdzą, że najlepiej odpowiada on potrzebom dziecka i uczy je współpracy. Entuzjaści bardziej tradycyjnych stylów wychowania, wskazują konserwatywne wychowanie jako budujące twardość charakteru. Bez względu na preferowany model , zgodzić trzeba się z tym, że wychowanie dzieci jest ważnym zadaniem społecznym. Rodzice powinni zbudować dla dziecka bezpieczne i umożliwiające rozwój środowisko. Okres dzieciństwa na zawsze odciska ślad w życiu dorosłego człowieka. Z tego powodu wychowanie w patologicznej rodzinie skutkuje traumą, której wyleczenie może być trudne lub wręcz niemożliwe. Zbyt duże wywieranie nacisku na dziecko oraz częste karanie może spowodować brak wiary w siebie lub przesadny konformizm w późniejszym życiu. Z kolei brak wywierania wpływu na dziecko, spowodować może wystąpienie zespołu obniżonej motywacji. Niewątpliwie rodzicielstwo i jest tematem, którym warto się zainteresować.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *